برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی تیر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي، مربوط به تیر ماه 97 بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir