امتحان پايان بخش دانشجويان پزشکی رادیولوژی مرداد ماه 96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-0:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان دانشجويان پزشكي راديولوژي مورخ 96/05/31 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار خواهد شد.

لوگوی رادیولوژی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir