امتحان پايان بخش دانشجويان پزشکی رادیولوژي مرداد ماه 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/27-8:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان کتبی پایان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي مرداد ماه مورخ 98/05/31 ساعت 12 ظهر در کلاس شماره 6 از مجموعه کلاس های آموزشی مرکز آموزسی و درمانی بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir