امتحان پايان بخش دانشجويان پزشکی رادیولوژي خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان کتبی پایان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي خرداد ماه روز چهارشنبه مورخ 97/03/30 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir