امتحان درون بخشي دستياران سال 2و3و4 راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-7:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان درون بخشي دستياران سال 2و3و4 راديولوژي با موضوع" بيماري هاي ريه" در روز شنبه مورخ 98/9/2 ساعت 12 در سالن تدبير برگزار مي گردد. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir