امتحان درون بخشي دستياران سال يك راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-6:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان دستياران سال يك راديولوژي با موضوع"آناتومي مقطعي ،مواد حاجب و تكنيك هاي فلوروسكوپي" روز يكشنبه مورخ 98/9/3 ساعت 12:15 در كلاس درس شماره 6 مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir