اصلاحیه برنامه کشیک دستیاران گروه رادیولوژی مرداد 99

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-5:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اصلاحیه برنامه کشیک دستیاران گروه رادیولوژی مربوط به مرداد 99 بر روی سایت در قسمت کشیک ها بارگزاری شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir