آزمون کتبی دوره ای دستیاران سال 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون کتبی دوره ای دستیاران سال یک با فاصله گذاری اجتماعی در روز پنجشنبه مورخ 99/5/16 راس ساعت 8 لغایت 9:30 صبح واقع در بیمارستان الزهرا(س)  طبقه زیرزمین کلاس  های درس شماره 5 و 6 برگزار می گردد.  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir