آزمون پره ارتقاء دستياران راديولوژي فروردين ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-12:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پره ارتقاء هر چهار Level دستياران گروه راديولوژي روز پنج شنبه مورخ 97/01/23 از ساعت 11 تا 12/30 در سالن كنفرانس شهيد مطهري و كلاس هاي 2 و 3 از مجموعه كلاس هاي آموزشي بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد.  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir