چهارمين كنگره پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-12:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهارمين  کنگره سراسری تازه های جراحی پوست ، لیزر، پیوند موو جوانسازی

4-6 ارديبهشت  ماه 1398 در شهر زیبا و  تاريخي   اصفهان

مکان :سالن همایش بيمارستان ميلاد-اصفهان – سه راه سیمین - شهرک ولی عصر-بلوار شهید بخشی

ریاست کنگره: دکتر علی اصیلیان  دکتر علی مومنی دبیران علمی: دکتر فریبا ایرجی دکتر گیتا فقیهی

دبیران اجرایی :دکتر اکبر قلمکاری دكتر ذبيح الله شاهمرادي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir