قابل توجه اكسترنهاي پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-6:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اكسترنهاي پوست از روي برنامه آموزشي قسمت ارزشيابي كارورزي ميتوانند فرم حضور غياب خود را پرينتر گرفته  و به رزيدنت مربوطه تحويل نمايند .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir