سومين كنگره سراسري تازه هاي جراحي پوست ايران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-5:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به استحضار مي رساند سومين كنگره سراسري تازه هاي جراحي پوست ايران روشهاي زيبايي ليزر وپيوند مو در تاريخ 4-6 بهمن ماه در سالن تدبير واقع در دانشكده دندانپزشكي برگزار مي گردد.از علاقمندان دعوت مي نماييم تا در اين كنگره شركت نمايند

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir