جلسه شوراي گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-6:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شوراي گروه پوست در تاريخ 19/8/97 با حضور اساتيد گروه در سالن پاويون بيمارستان الزهرا تشكيل و در اين جلسه به امور مركز تحقيقات و مركز تخصصي ليزر بيمارستان رسيدگي وصورتجلسه اي  در 5 بند به امضاي اساتيد گروه رسيد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir