جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-8:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شوراي پژوهشي گروه پوست در تاريخ 5/4/97 با حضور اساتيد دكتر علي اصيليان ، دكتر ذبيح الله شاهمرادي ، دكتر فرحناز فاطمي ، دكتر گيتا فقيهي ، دكتر فاطمه مختاري، دكتر فاطمه محقق، و دكتر مينا صابر برگزار گرديد و در اين شورا 6 عنوان پايان نامه كارورزي و دستياري مورد تصويب قرار گرفت .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir