جلسه دفاع پايان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به استحضار مي رساند روز 97/2/16 آقاي دكتر نسيمي و خانم دكتر صفايي رزيدنتهاي سال چهارم از پايان نامه هاي خود در كلاس شماره 6 ساعت 7/5 صبح دفاع مي كنند خواهشمنداست با حضوردر جلسه اين دوستان را همراهي كنيد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir