جلسه توديع ومعارفه رياست محترم مركز تحقيقات بيماريهاي پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-7:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز شنبه 97/4/16 در سالن اجتماعات كلينيك سلامت اساتيد محترم پوست وهمچنين آقاي دكتر صبوري و آقاي دكتر راستي و اساتيد محترم مركز تحقيقات پوست دور هم گرد آمده و از رياست محترم قبلي خانم دكتر جعفري قدردراني نموده و آقاي دكتر ذبيح الله شاهمرادي را براي رسيدن به اهداف بالاتر به عنوان رياست جديد معرفي نمودند

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir