بوي ماه مهر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-10:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باز آمد بوي ماه مهر

فرا رسيدن سال جديد تحصيلي را به همه اساتيد و دستياران به خصوص دستياران جديد الورود را تبريك عرض مي نمايم

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir