برنامه جديد براي درمانگاه مطهري و مركز ليزر

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-8:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به نامه هاي رسيده از طرف رياست محترم  دانشكده پزشكي برا آن شديم تا با حمايت اعضاي محترم هيئت علمي گروه با توجه به پربودن وقت كاري ومشكلات به وجود آمده در اين زمينه، روزهاي يكشنبه با حضورآقاي دكتر سيادت ودوشنبه  با حضورخانم دكتر فقيهي و سه شنبه با حضور خانم دكتر پوستيان مركز كلينيك شهيد مطهري فعال شود و روزهاي شنبه با حضورخانم دكتر صابر و دوشنبه ها با حضور خانم دكتر محقق و روزهاي سه شنبه باحضور خانم دكتر مختاري مركز ليزر الزهرا فعال شود 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir