امتحان كتبي سري دوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-10:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با سلام واحترام به استحضار مي رساند مرحله دوم امتحان كتبي دستياران در روز 16/2/98 در كلاس درس شماره 6 راس ساعت 7/5 برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir