اعلام نمرات ارزشيابي دي ماه دستياران پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-11:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

براي آگاهي از نمرات لطفا به دفتر گروه پوست مراجعه فرماِئيد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir