اعلام نمرات ارزشيابي دي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لوگوی پوست: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir