اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-7:10

به استحضار اعضای گروه می رساند جلسه شورای گروه چهارشنبه مورخ 96/09/29 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه برگزار می گردد

واکسیناسیون هپاتیت ب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/24-13:16

با توجه به هماهنگی های انجام شده با مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان در خصوص نوبت سوم واکسیناسیون هپاتیت ب، افراد معرفی شده گروه جهت واکسیناسیون در روز سه شنبه مورخ 30/8/96 از ساعت 13-8:30 با در دست داشتن کارت واکسن به گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی مراجعه فرمایند

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/23-9:39

به استحضار اعضای گروه می رساند جلسه شورای گروه چهارشنبه مورخ 96/08/24 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه پیش دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/17-11:42

جلسه پیش دفاع از پایان نامه آقای محمدکریم آزادبخت با عنوان:

The effect of systemic angiotensin II and 1-7 on the baroreflex sensitivity in male and female rats subjected to bilateral renal denervation

.چهارشنبه مورخ 26 مهرماه در آزمایشگاه گروه فیزیولوژی راس ساعت 11 برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir