اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/17-16:04

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 95/8/26 راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای هیات علمی گروه در اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

 

 

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir