اخبارگروه فیزیولوژی

کارگاه آشنایی با سامانه ثبت فعالیتهای اعضای علمی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:08

به استحضار میرساند کارگاه آشنایی با سامانه ثبت کلیه فعالیتهای اعضا گروه در روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 راس ساعت 11/30 صبح در محل شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه دفاع پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/28-8:28

دفاع از پروپوزال خانم نگین یاوری دانشجوی ارشد با عنوان "اثر داروی ترانیلاست بر روی رشد و تکثیر سلولهای سرطانی کولون" چهارشنبه مورخ 97/1/29 راس ساعت 11 صبح در شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-18:00

اولین جلسه شورای عمومی گروه در سال 1397 روز چهارشنبه راس ساعت 10 صبح مورخ 97/1/29 در سالن شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/08-21:12

به اطلاع اعضای گروه میرساند جلسه شورای گروه در تاریخ 96/11/9 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورا برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir