اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-7:37
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای جهانگیر نوری دانشجوی دکتری به راهنمایی دکتر شقایق حق جو در روز یکشنبه مورخ 97/5/21 راس ساعت 10 صبح در محل شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-12:03

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 31 خرداد راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار گردید.

مصاحبه فراخوان جذب هیات علمی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/03/18-17:32

مصاحبه از شرکت کنندگان فراخوان جذب هیات علمی گروه فیزیولوژی روز چهارشنبه مورخ 97/3/9 در محل اتاق شورای گروه از ساعت 10 صبح لغایت 14 برگزار گردید.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-13:36

به اطلاع اعضای گروه میرساند جلسه شورای گروه در تاریخ 97/03/2 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورا برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir