اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/29-13:51

دفاع از پروپوزال خانم الهام کلانترزاده دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی سرکار خانم دکتر راداحمدی با عنوان "بررسی اثر رژیم متفاوت شکلات تلخ بر حافظه در راتهای نر تحت استرس مزمن با ارزیابی روشهای رفتاری، الکتروفیزولوژی و هورمونی" در روز چهارشنبه 28 آذر ماه در ساعت 12 در محل آزمایشگاه فیزیولوژی برگزار گردید.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:29

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 30 آبان راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-9:44

دفاع از پروپوزال آقای قاسمی دانشجو دوره دکتری فیزیولوژی تحت راهنمایی سرکار خانم دکتر حق جو با عنوان "اثر مرفين بر رشد و پيشرفت ملانوماي موشي : تداخل احتمالي با گيرنده هاي شبه تول ٤ (TLR4 ) و كانال هاي وانيلوئيدي (TRPV1)" در روز چهارشنبه مورخ 25 مهر راس ساعت 11/30 در محل شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/24-11:35

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 25 مهر راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir