اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-9:44

دفاع از پروپوزال آقای قاسمی دانشجو دوره دکتری فیزیولوژی تحت راهنمایی سرکار خانم دکتر حق جو با عنوان "اثر مرفين بر رشد و پيشرفت ملانوماي موشي : تداخل احتمالي با گيرنده هاي شبه تول ٤ (TLR4 ) و كانال هاي وانيلوئيدي (TRPV1)" در روز چهارشنبه مورخ 25 مهر راس ساعت 11/30 در محل شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/24-11:35

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 25 مهر راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-9:46

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 25 مهر راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/24-11:36

دفاع از پروپوزال آقای رضازاده دانشجو دوره دکتری فیزیولوژی تحت راهنمایی جناب آقای دکتر شریفی با عنوان "بررسی نقش انسولین، سولفات منیزیم و گابا در کاهش مقاومت به انسولین در فرزندان والدین دیابتی نوع 2 در مدل هایپرانسولینمیک یوگلایسمیک کلامپ: بررسی نقش GLUT4، IRS1 وAkt2" در روز چهارشنبه مورخ 25 مهر راس ساعت 11 در محل شورای گروه برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir