اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-9:59

جلسه شورای گروه چهارشنبه مورخ 22 اسفند ماه راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه با حضور اعضای هیات علمی گروه برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-10:32

جلسه دفاع از پروپوزال خانم بهشتی منش دانشجوی کارشناسی ارشد گروه با عنوان بررسی اثر سیسامول بر سطح فاکتور تومور نکروز آلفا، مارکرهای استرس اکسیداتیو و اختلال حافظه القا شده توسط لیپوپلی ساکارید به راهنمایی سرکار خانم دکتر رجایی در روز چهارشنبه مورخ 8 ماه جاری در محل آزمایشگاه فیزیولوژی یک ساعت 11 برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-8:23

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 24 بهمن راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای هیات علمی گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه پیش دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-8:23

جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای فرتوت زاده دانشجوی Ph.D گروه به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی در روز چهارشنبه مورخ 10 بهمن ماه در محل آزمایشگاه فیزیولوژی یک راس ساعت 11 صبح برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir