اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/24-14:06

دفاع از پروپوزال آقای رضازاده دانشجو دوره دکتری فیزیولوژی تحت راهنمایی جناب آقای دکتر شریفی با عنوان "بررسی نقش انسولین، سولفات منیزیم و گابا در کاهش مقاومت به انسولین در فرزندان والدین دیابتی نوع 2 در مدل هایپرانسولینمیک یوگلایسمیک کلامپ: بررسی نقش GLUT4، IRS1 وAkt2" در روز چهارشنبه مورخ 25 مهر راس ساعت 11 در محل شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه سامانه نگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-16:13

جلسه شورای گروه پیرامون سامانه نگاه مورخ 4 مهر ماه راس ساعت 10/30 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار شد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/25-9:41

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 21 شهریور راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار گردید.

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-11:07
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای جهانگیر نوری دانشجوی دکتری به راهنمایی دکتر شقایق حق جو در روز یکشنبه مورخ 97/5/21 راس ساعت 10 صبح در محل شورای گروه برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir