اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/24-19:32

به استحضار اعضای هیات علمی گروه می رساند جلسه شورای گروه مورخ 98/8/1 در محل اتاق شورای گروه راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-6:55

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شهیدانی دانشجوی دکتری فیزیولوژی با عنوان "بررسی اثر ورزش تردمیل همراه با کروسین و سیسامول بر اختلالات رفتاری و سطح فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو مغز در مدل تجربی بیماری پارکینسون" به راهنمای دکتر رجائی مورخ 31 شهریور ماه راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/23-6:28

به اطلاع اعضای هیات علمی گروه میرساند جلسه شورای گروه مورخ 27 شهریور راس ساعت 10 صبح در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/27-16:51

به اطلاع دانشجویان دکترای تخصصی ورودی مهر 96 میرساند آزمون جامع در تاریخهای 27 لغایت 98/5/28 برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir