اخبارگروه فیزیولوژی

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین طرح درس (course plan & lesson plan)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/17-13:32

به اطلاع دانشجویان Ph.D گروه می رساند با همکاری EDO کارگاه آموزشی نحوه تدوین طرح درس (course plan & lesson plan)  با حضور کلیه اعضای هیات علمی گروه روز چهارشنبه مورخ 95/8/26 در ساعت 11 الی 12 در محل آزمایشگاه عمومی فیزیولوژی 1 برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویان Ph.D در این کارگاه الزامی است.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/17-13:34

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 95/8/26 راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای هیات علمی گروه در اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

 

 

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir