اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-9:00

به استحضار می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای کریم آزادبخت دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی با عنوان "بررسی نقش آنژیوتانسین 2 و آنژیوتانسین 7-1 بر میزان حساسیت رفلکس بارورسپتوری در رت های نر و ماده سمپاتکتومی کلیوی" به راهنمایی دکتر مهدی نعمت بخش، چهارشنبه مورخ 96/10/20 راس ساعت 12/30 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-7:10

به استحضار اعضای گروه می رساند جلسه شورای گروه چهارشنبه مورخ 96/09/29 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه برگزار می گردد

واکسیناسیون هپاتیت ب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/24-13:16

با توجه به هماهنگی های انجام شده با مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان در خصوص نوبت سوم واکسیناسیون هپاتیت ب، افراد معرفی شده گروه جهت واکسیناسیون در روز سه شنبه مورخ 30/8/96 از ساعت 13-8:30 با در دست داشتن کارت واکسن به گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی مراجعه فرمایند

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/23-9:39

به استحضار اعضای گروه می رساند جلسه شورای گروه چهارشنبه مورخ 96/08/24 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir