اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/04/21-17:54
جلسه پیش دفاع از پایان نامه آقای جلال حسن شاهی با عنوان " بررسی اثر بلوکه کننده های گیرنده های** آنژیوتانسین II آنژیوتانسین 7-1 بر شاخص های همودینامیک کلیوی متعاقب انسداد و پس از رفع انسداد كامل يك طرفه حالب در رت نر نژاد ویستار" چهارشنبه مورخ 28 تیر در آزمایشگاه گروه فیزیولوژی راس ساعت 11 برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/02-21:26

به اطلاع اعضای هیات علمی گروه می رساند جلسه شورای گروه در تاریخ 3 /96/03 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/14-7:48

به اطلاع میرساند جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی Ph.D سرکار خانم مریم ملکی با عنوان "نقش رسپتورهای Mas وAT2 سیستم رنین آنژیوتانسین بر تغییرات حاد جریان خون کلیه و پاسخدهی آن به آنژیوتانسین 2 در دوره ری پرفیوژن فرایند ایسکمی نسبی در حضور گیرنده AT2 در رت های جنس نر و ماده" راس ساعت 10 صبح مورخ95/09/17 در تالار طباطبائی دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی طرح درس (course plan & lesson plan)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/14-7:47

به اطلاع اعضای هیات علمی گروه و دانشجویان Ph.D می رساند که جلسه دوم آموزش تدوین طرح درس روز چهارشنبه مورخ 95.9.24  راس ساعت 10 صبح در آزمایشگاه عمومی گروه فیزیولوژی 1 برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir