اخبارگروه فیزیولوژی

پیام تبریک

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/16-9:21

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر مهدی نعمت بخش را بعنوان رئیس دانشکده پزشکی تبریک عرض می نماییم و آرزوی موفقیت ایشان را در تمامی امورخواستاریم.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-9:07

جلسه دفاع از پروپوزال خانم وجیهه ایمانپور دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی تحت عنوان "بررسی نقش گیرنده های نوع 1 کانابینویید و نوع 2 اورکسین برالگوی فعالیت نورونی در ناحیه CA1 از تشکیلات هیپوکامپ پس از تزریق ترامادول" در تاریخ 13 آذرماه ساعت 11 صبح در اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/10-9:03

جلسه دفاع از پروپوزال آقای مهران جودکی دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی سرکار خانم دکتر راداحمدی تحت عنوان "بررسی اثر مصرف همزمان اس سیالوپرام و کروسین بر تقویت طولانی مدت ناحیه ی CA1 هیپوکامپ در رت های تحت افسردگی ناشی از استرس مزمن" در تاریخ 13 آذر ماه راس ساعت 10 در اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-19:13

به اطلاع میرساند جلسه دفاع دانشجویان دکتری گروه خانمها آزاده حسینی و مهتاب قنبری و خانم حسن پور دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه مورخ 22 آبان ماه راس ساعت 10/5 در محل سالن شورای گروه برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir