اخبارگروه فیزیولوژی

ارزشیابی آنلاین اساتید

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/05-8:39

به اطلاع فراگیران محترم میرساند سیستم ارزشیابی آنلاین اعضای محترم هیات علمی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 از تاریخ 2/28 لغایت 3/11 فعال می باشد. قابل ذکر است صدور کارت ورود به جلسه آزمون منوط به تکمیل فرم ارزشیابی می باشد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-17:57

به استحضار اعضای گروه می رساند اولین جلسه شورای گروه در سال 1398 روز چهارشنبه مورخ 98/02/25 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه برگزار می گردد

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-9:59

جلسه شورای گروه چهارشنبه مورخ 22 اسفند ماه راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه با حضور اعضای هیات علمی گروه برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-10:32

جلسه دفاع از پروپوزال خانم بهشتی منش دانشجوی کارشناسی ارشد گروه با عنوان بررسی اثر سیسامول بر سطح فاکتور تومور نکروز آلفا، مارکرهای استرس اکسیداتیو و اختلال حافظه القا شده توسط لیپوپلی ساکارید به راهنمایی سرکار خانم دکتر رجایی در روز چهارشنبه مورخ 8 ماه جاری در محل آزمایشگاه فیزیولوژی یک ساعت 11 برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir