اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/13-8:43

به اطلاع اعضای هیات علمی گروه میرساند جلسه شورای گروه در تاریخ 21 اسفند ماه راس ساعت 10 صبح در مکان شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/07-5:53

به اطلاع اعضای هیات علمی گروه میرساند جلسه شورای گروه در تاریخ 7 بهمن ماه راس ساعت 10 صبح در مکان شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/03-10:24

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهتاب قنبری دانشجوی دوره دکتری گروه در روز چهارشنبه 11 دی ماه سال جاری در ساعت 10 صبح در محل اتاق شورای گروه با عنوان "بررسی اثر تیامین دی سولفید بر بهبود هایپرگلیسمی ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین در رتهای نر" به راهنمایی سرکار خانم دکتر سلطانی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-7:28

جلسه دفاع از پروپوزال خانم زهرا فرح بخش دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی سرکار خانم دکتر راداحمدی با عنوان " بررسی اثر دوز ثابت و پیشرونده اس سیتالوپرام بر حافظه در رت های تحت افسردگی ناشی از استرس مزمن" راس ساعت 11 صبح 27 آذر ماه در اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir