اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-12:32

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-12:14

دفاع از پروپوزال آقای قاسمی دانشجو دوره دکتری فیزیولوژی تحت راهنمایی سرکار خانم دکتر حق جو با عنوان "اثر مرفين بر رشد و پيشرفت ملانوماي موشي : تداخل احتمالي با گيرنده هاي شبه تول ٤ (TLR4 ) و كانال هاي وانيلوئيدي (TRPV1)" در روز چهارشنبه مورخ 25 مهر راس ساعت 11/30 در محل شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/24-14:05

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 25 مهر راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-12:16

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 25 مهر راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir