پوستر

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/09-9:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لوگوی فیزیولوژی: 

اسلاید شوفیزیولوژی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir