واکسیناسیون هپاتیت ب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/24-15:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به هماهنگی های انجام شده با مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان در خصوص نوبت سوم واکسیناسیون هپاتیت ب، افراد معرفی شده گروه جهت واکسیناسیون در روز سه شنبه مورخ 30/8/96 از ساعت 13-8:30 با در دست داشتن کارت واکسن به گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی مراجعه فرمایند

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir