جلسه پیش دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-18:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
جلسه پیش دفاع پایان نامه خانم عزیزی به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی در روز چهارشنبه مورخ 3 بهمن ماه در محل آزمایشگاه فیزیولوژی یک راس ساعت 11 صبح برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir