جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/04/21-21:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
جلسه پیش دفاع از پایان نامه آقای جلال حسن شاهی با عنوان " بررسی اثر بلوکه کننده های گیرنده های** آنژیوتانسین II آنژیوتانسین 7-1 بر شاخص های همودینامیک کلیوی متعاقب انسداد و پس از رفع انسداد كامل يك طرفه حالب در رت نر نژاد ویستار" چهارشنبه مورخ 28 تیر در آزمایشگاه گروه فیزیولوژی راس ساعت 11 برگزار می گردد.

لوگوی فیزیولوژی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir