جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-17:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع اعضای گروه میرساند جلسه شورای گروه در تاریخ 97/03/2 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورا برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir