جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به استحضار اعضای گروه می رساند جلسه شورای گروه چهارشنبه مورخ 96/09/29 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه برگزار می گردد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir