جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/23-6:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع اعضای هیات علمی گروه میرساند جلسه شورای گروه مورخ 27 شهریور راس ساعت 10 صبح در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir