جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-17:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه با حضور اعضای هیات علمی چهارشنبه مورخ 27 تیرماه در سالن شورای گروه برگزار گردید و در خصوص تاریخ و نحوه آزمون جامع دانشجویان دکتری تصمیمات لازم اتخاذ شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir