جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-6:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع اعضای هیات علمی گروه می رساند جلسه شورای گروه چهارشنبه مورخ 98/3/29 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir