جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه چهارشنبه مورخ 22 اسفند ماه راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه با حضور اعضای هیات علمی گروه برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir