جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-8:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 24 بهمن راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای هیات علمی گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir