جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 30 آبان راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir