جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-14:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 30 آبان راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir