جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/03-0:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع اعضای هیات علمی گروه می رساند جلسه شورای گروه در تاریخ 3 /96/03 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

لوگوی فیزیولوژی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir