جلسه سامانه نگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه پیرامون سامانه نگاه مورخ 4 مهر ماه راس ساعت 10/30 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir