جلسه سامانه نگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه پیرامون سامانه نگاه مورخ 4 مهر ماه راس ساعت 10/30 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir