جلسه دفاع پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/28-11:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دفاع از پروپوزال خانم نگین یاوری دانشجوی ارشد با عنوان "اثر داروی ترانیلاست بر روی رشد و تکثیر سلولهای سرطانی کولون" چهارشنبه مورخ 97/1/29 راس ساعت 11 صبح در شورای گروه برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir