جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دفاع از پروپوزال خانم آسیه رفیعی دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی و سرکار خانم دکتر یزدی با عنوان "بررسی اثر محافظتی تجویز عسل بر تخریب حافظه ناشی از القای استرس پیش بینی نشده مزمن در موش صحرایی نر" در روز چهارشنبه 19 دی ماه در ساعت 10 صبح در محل آزمایشگاه فیزیولوژی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir