جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-6:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شهیدانی دانشجوی دکتری فیزیولوژی با عنوان "بررسی اثر ورزش تردمیل همراه با کروسین و سیسامول بر اختلالات رفتاری و سطح فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو مغز در مدل تجربی بیماری پارکینسون" به راهنمای دکتر رجائی مورخ 31 شهریور ماه راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir