جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به استحضار می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای کریم آزادبخت دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی با عنوان "بررسی نقش آنژیوتانسین 2 و آنژیوتانسین 7-1 بر میزان حساسیت رفلکس بارورسپتوری در رت های نر و ماده سمپاتکتومی کلیوی" به راهنمایی دکتر مهدی نعمت بخش، چهارشنبه مورخ 96/10/20 راس ساعت 12/30 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir