ارزشیابی آنلاین اساتید

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/05-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع فراگیران محترم میرساند سیستم ارزشیابی آنلاین اعضای محترم هیات علمی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 از تاریخ 2/28 لغایت 3/11 فعال می باشد. قابل ذکر است صدور کارت ورود به جلسه آزمون منوط به تکمیل فرم ارزشیابی می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir